THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 (TỪ 13/4 ĐẾN 17/4/20200)

Áp dụng từ 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————