THÔNG BÁO MỞ LỚP “GIỚI THIỆU & GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TUYỂN SINH ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH” NĂM 2020