Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học mới (2020 – 2021)

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học mới (2020 – 2021)

Ngày 25/9/2020

          Ngày 25/9/2020, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới (2020 – 2021). Đến dự buổi lễ có sự hiện diện của các thày, cô nguyên lãnh đạo Trường qua các thời kỳ, Ban giám hiệu cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường.

Năm học 2019 – 2020, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, đạt được những thành tích đáng tự hào trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động xã hội khác. Trường tiếp tục triển khai việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Năm học 2020 – 2021, Trường tiếp tục thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, có chất lượng cao trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình, nhiếp ảnh, múa, thiết kế mỹ thuật từ trình độ đại học đến sau đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực sáng tạo tốt, đáp ứng nhu cầu giữ gìn, kế thừa và phát triển văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

          Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng:

Hiệu trưởng Nguyễn Đình Thi tặng Giấy khen cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và công tác Đoàn TN tốt năm học 2019 – 2020

 

Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Quế tặng Giấy khen cho các tập thể lớp tiên tiến năm học 2019 – 2020

 

Hiệu trưởng Nguyễn Đình Thi trao Thẻ sinh viên cho đại diện tân sinh viên

 

Hiệu trưởng Nguyễn Đình Thi đánh trống chính thức khai giảng năm học mới 2020 – 2021

   

Đại diện tân sinh viên phát biểu cảm tưởng

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Vũ Minh Hiếu