Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ thi đua

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ thi đua

Ngày 10/11/2020

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là những gương mặt điển hình trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Tại Đại hội, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội vinh dự là một trong chín đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua là Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Đây là phần thưởng cao quý, đưa tác động tích cực của phong trào thi đua trong việc khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Trường trong năm qua, và là động lực, thúc đẩy Trường phát huy hơn nữa trong phong trào Thi đua giai đoạn 2020 – 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội Thi đua yêu nước:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Cờ thi đua cho Hiệu trưởng Nguyễn Đình Thi

Các đơn vị được trao tặng Cờ thi đua

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước

 

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Phạm Thành Nghiệp