Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và các Đề án của Đảng ủy Khối khóa III

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và các đề án của Đảng ủy Khối khóa III”; ngày 08/7/2021, Đảng bộ Trường đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai nội dung của những Nghị quyết đã nêu trên tại Nhà hát A3 của Trường.

Cũng trong dịp này, Trường đã mời TS. Đoàn Văn Báu – Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương về phát biểu, trao đổi với đảng viên toàn Trường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Đoàn Văn Báu phát biểu, trao đổi

 

Th.S Phạm Đắc Thi – Phó bí thư Đảng ủy Trường phát biểu

                                                                   Bài: Nguyễn Hồng Sơn

        Ảnh: Phạm Thành Nghiệp