Thông báo về việc bổ sung clip đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Nhạc công Kịch hát dân tộc