KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 NGÀNH: DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI TRỰC TUYẾN

   TT Ngày thi Thời gian Ngành/chuyên ngành Phòng chấm thi của BGK Phòng Zalo
   1 Ngày 19/8/2021 Sáng từ 8h – 11h30 Từ SBD 3000 đến SBD 3029 Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/jrvtja514
Sáng từ 8h – 11h30 Từ SBD 3030 đến SBD 3059 Phòng A1.201 https://zalo.me/g/zhdwuf218
Chiều từ 13h30 – 17h00 Từ SBD 3060 đến SBD 3089 Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/hjeisk219
Chiều từ 13h30 – 17h00 Từ SBD 3090 đến SBD 3119 Phòng A1.201 https://zalo.me/g/rlbvqp826
   2 Ngày 20/8/2021 Sáng từ 8h – 11h30 Từ SBD 3120 đến SBD 3149 Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/pshopi640
Sáng từ 8h – 11h30 Từ SBD 3150 đến SBD 3179 Phòng A1.201 https://zalo.me/g/fouqbj372
Chiều từ 13h30 – 17h00 Từ SBD 3180 đến SBD 3209 Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/dpejju675
Chiều từ 13h30 – 17h00 Từ SBD 3210 đến SBD 3239 Phòng A1.201 https://zalo.me/g/sxydnr236
   3 Ngày 21/8/2021 Sáng từ 8h – 11h30 Từ SBD 3240 đến SBD 3269 Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/worghm837
Sáng từ 8h – 11h30 Từ SBD 3270 đến SBD 3300 Phòng A1.201 https://zalo.me/g/gozpki963
Chiều từ 13h30 – 17h00 Từ SBD 3301 đến SBD 3331 Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/qtzgrd121
Chiều từ 13h30 – 17h00 Từ SBD 3332 đến SBD 3361 Phòng A1.201 https://zalo.me/g/tfhotf553
   4 Ngày 22/8/2021 Sáng từ 8h – 11h30 Từ SBD 3362 đến SBD 3391 Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/omepag205
Sáng từ 8h – 11h30 Từ SBD 3392 đến SBD 3421 Phòng A1.201 https://zalo.me/g/msblmz956
Chiều từ 13h30 – 17h00 Từ SBD 3422 đến SBD 3451 Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/smtkfl876
Chiều từ 13h30 – 17h00 Từ SBD 3452 đến SBD 3481 Phòng A1.201 https://zalo.me/g/ubonvc115
   5 Ngày 23/8/2021 Sáng từ 8h – 11h30 Từ SBD 3482 đến SBD 3511 Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/mijfnk360
Sáng từ 8h – 11h30 Từ SBD 3512 đến SBD 3541 Phòng A1.201 https://zalo.me/g/wgijah883
Chiều từ 13h30 – 17h00 Từ SBD 3542 đến SBD 3571 Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/fagchc591
Chiều từ 13h30 – 17h00 Từ SBD 3572 đến SBD 3603 Phòng A1.201 https://zalo.me/g/sfgihp318