Kết quả tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 Ngành/ Chuyên ngành: TKMT Hoạt hình, TK Đồ họa kỹ xảo, Nghệ thuật hóa trang, Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình, Đạo diễn ATAS Sân khấu, Đạo diễn SKLH, Nhiếp ảnh NT, Nhiếp ảnh BC, Nhiếp ảnh TTĐPT, Biên đạo múa, Biên đạo múa đại chúng, DV Cải lương liên thông, DV Chèo