Danh sách thí sinh dự thi trực tuyến kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 Chuyên ngành: Biên kịch điện ảnh, Biên tập truyền hình, Đạo diễn điện ảnh, Đạo diễn truyền hình, Quay phim điện ảnh, Quay phim truyền hình