Đại diện Lãnh đạo đương nhiệm thăm và chúc mừng các thày, cô nguyên Lãnh đạo Trường nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11