Phát động cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá