Quyết định ban hành Quy định công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội