THÔNG BÁO THỜI GIAN TRẢ THẺ DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022