Kết quả thi sơ tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

1. DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT SƠ TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Danh sach thi sinh dat so tuyen 2022

 

 

2. DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐẠT SƠ TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Danh sach thi sinh khong dat so tuyen 2022