Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Sân khấu

        Sáng ngày 21/4/2023 tại Phòng họp 102 Nhà A2 – Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là một trong những nội dung thuộc kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Nhà trường.

         Thực hiện Quyết định số 09-QĐ/UBKTĐU ngày 16/3/2023 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (UBKTĐU) Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với Chi bộ Sân khấu, tổ kiểm tra gồm: Đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKTĐU -Tổ trưởng Tổ kiểm tra; đồng chí Lại Thị Thanh Bình, Đảng ủy viên – Ủy viên UBKTĐU- Bí thư Chi bộ Kiến thức cơ bản – Công nghệ điện ảnh – truyền hình – Tổ phó; đồng chí Trịnh Thúy Hương, Đảng ủy viên – Ủy viên UBKTĐU – Thành viên; đồng chí Lê Thanh Sơn – Đảng viên Chi bộ Cán bộ – Văn phòng Đảng ủy – Thư ký.

         Tại Hội nghị, Tổ kiểm tra đã chứng kiến toàn bộ tiến trình tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ của Chi bộ Sân khấu, sau đó nghiên cứu hồ sơ tài liệu về công tác tổ chức sinh hoạt Đảng của Chi bộ Sân khấu (hồ sơ lưu từ ngày 20.10.2022 đến ngày 20.3.2023), căn cứ tiêu chí khung để đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt chất lượng để nhận xét các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Sân khấu. Đồng chí Vũ Đình Toán – Bí thư Chi bộ Sân khấu đã chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ và có báo cáo với Tổ kiểm tra về các nội dung cơ bản trong sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí đảng viên Chi bộ Sân khấu đã phát biểu thảo luận về các vấn đề chuyên môn của các tổ Đảng Sân khấu, Múa, Mỹ thuật, Kịch hát dân tộc.

         Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKTĐU đã có nhận xét về các bước tiến hành buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại Chi bộ Sân khấu để đạt chất lượng tốt, đồng thời kết luận về những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Sân khấu trong thời gian tới.

         Một số hình ảnh tại Hội nghị do Chi bộ Sân khấu tổ chức sáng 21/4/2023 về việc thực hiện Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ:

Đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKTĐU -Tổ trưởng Tổ kiểm tra phát biểu tại Hội nghị về nội dung kiểm tra Chi bộ Sân khấu.
Đồng chí Vũ Đình Toán – Bí thư Chi bộ Sân khấu phát biểu tại Hội nghị về tình hình chung của Chi bộ Sân khấu.
Đồng chí Lại Thị Thanh Bình, Đảng ủy viên – Ủy viên UBKTĐU- Bí thư Chi bộ Kiến thức cơ bản – Công nghệ điện ảnh – truyền hình – Tổ phó Tổ kiểm tra công bố các văn bản liên quan trong cuộc kiểm tra.
Đồng chí Phạm Hữu Dực – đảng viên Chi bộ Sân khấu (tổ đảng Kịch hát dân tộc) phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Thế Anh – đảng viên Chi bộ Sân khấu (tổ đảng Mỹ thuật) phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
Đ/c Cao Thị Phương Dung – đảng viên Chi bộ Sân khấu (tổ Đảng sân khấu) phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
Toàn cảnh Chi bộ Sân khấu tổ chức Hội nghị làm việc với Tổ kiểm tra của Đảng ủy.

Bài: Trịnh Thúy Hương

Ảnh: Vũ Thanh Hùng