Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, ngày 27/4/2023 và 29/5/2023, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội long trọng tổ chức Buổi công bố các quyết định bổ nhiệm vị trí lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

Tại các buổi công bố các Quyết định, PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng thay mặt Ban lãnh đạo Trường trao các Quyết định; cụ thể như sau:

Ngày 27/4/2023:

  1. Quyết định số 318/QĐ-SKĐAHN ngày 10/4/2023; bổ nhiệm ThS. Bùi Thị Hiền – Giảng viên Khoa Kịch hát dân tộc giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Kịch hát dân tộc;
  2. Quyết định số 319/QĐ-SKĐAHN ngày 10/4/2023, bổ nhiệm ThS. Đặng Thu Hà – Giảng viên Khoa Nghệ thuật Điện ảnh giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Nghệ thuật Điện ảnh;
  3. Quyết định số 320/QĐ-SKĐAHN ngày 10/4/2023, bổ nhiệm Th.S Dương Thị Thanh Huyền – Giảng viên Khoa Sân khấu giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Sân khấu.

Ngày 29/5/2023:

4. Quyết định số 520/QĐ -SKĐAHN ngày 26/5/2023, bổ nhiệm bà Trần Thị Vân Ánh – Giảng viên Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế giữ chức vụ – Phó trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Một số hình ảnh tại Buổi công bố Quyết định bổ nhiệm:

Buổi trao Quyết định Bổ nhiệm
Hiệu trưởng Nguyễn Đình Thi trao quyết định bổ nhiệm cho ThS. Bùi Thị Hiền
Hiệu trưởng Nguyễn Đình Thi trao quyết định bổ nhiệm cho ThS. Đặng Thu Hà
Hiệu trưởng Nguyễn Đình Thi trao quyết định bổ nhiệm cho ThS. Dương Thị Thanh Huyền
Hiệu trưởng Nguyễn Đình Thi trao quyết định bổ nhiệm cho ThS. Trần Thị Vân Ánh

Bài: Hoàng Huyền Ly

Ảnh: Bộ phận TCCB