Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thực hiện Quyết định giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Đào tạo, QLHSSV

      Sáng ngày 16/6/2023 tại Phòng họp 102 Nhà A2 – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên (QLHSSV). Đây là một trong những nội dung thuộc Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Nhà trường.

      Thực hiện Quyết định số 25 – QĐ/UBKTĐU ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy (UBKTĐU) Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Đào tạo, QLHSSV, tổ giám sát gồm: Đồng chí Lại Thị Thanh Bình – Đảng ủy viên – Phó Chủ nhiệm UBKTĐU – Tổ trưởng tổ giám sát; đồng chí Phạm Huy Quang – Đảng ủy viên – Thành viên; đồng chí Lê Thị Thu Hà – Đảng viên Chi bộ Cán bộ – Thư ký. Chi ủy Chi bộ Đào tạo, QLHSSV chủ trì hội nghị gồm: Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng – Phó Bí thư và đồng chí Trịnh Thúy Hương – Chi ủy viên.

      Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ đã chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ và có báo cáo với Tổ giám sát về các nội dung đã được yêu cầu tại Kế hoạch giám sát. Đồng thời, đồng chí cũng đánh giá tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong chi bộ; về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong tháng; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ được cấp trên và chi bộ phân công. Đánh giá tình hình đảng viên thực hiện phương hướng vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và các tiêu chuẩn phấn đấu của tập thể.

      Một trong những nội dung cơ bản của buổi sinh hoạt định kỳ là hoạt động biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng trên cơ sở các thành tích nổi bật của các đảng viên. Đây cũng là nội dung trong chuyên mục nêu gương những đảng viên tiêu biểu gương mẫu, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đã thống nhất bầu chọn các đảng viên tiêu biểu của tháng gồm 03 đồng chí: Đồng chí Phạm Đắc Thi, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền.

      Tại Hội nghị, tổ giám sát đã chứng kiến toàn bộ tiến trình tổ chức Chi bộ Đào tạo, QLHSSV đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ với các nội dung theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tổ giám sát cũng được nghe phát biểu của các đảng viên trong Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên về công tác xây dựng Đảng của Chi bộ (Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền).

      Căn cứ kết quả nghiên cứu hồ sơ tài liệu của Chi bộ Đào tạo, QLHSSV, đồng chí Phạm Huy Quang – Thành viên của tổ giám sát đã nhận xét về việc lưu trữ hồ sơ tài liệu của Chi bộ Đào tạo, QLHSSV; công tác phát triển đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát; việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo thực hiện quy chế làm việc của Chi bộ Đào tạo, QLHSSV và thực hiện các kế hoạch, thông báo của Đảng ủy Trường trong năm 2023 cho đến thời điểm thực hiện quyết định giám sát.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lại Thị Thanh Bình – Phó Chủ nhiệm UBKTĐU – Tổ trưởng Tổ giám sát đã nhận xét về các hoạt động của Chi bộ Đào tạo. Đồng chí ghi nhận và biểu dương tinh thần của các đảng viên trong chi bộ, đồng thời cho rằng đây là một trong những chi bộ kiểu mẫu trong việc tổ chức sinh hoạt định kỳ và các hoạt động khác của Đảng. Theo đồng chí Lại Thị Thanh Bình: Chi bộ cần phát huy các ưu điểm đã làm được nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên tại Chi bộ Đào tạo, QLHSSV góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII (2020 – 2025) của Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

      Một số hình ảnh tại Hội nghị do Chi bộ Đào tạo, QLHSSV tổ chức sáng ngày 16/6/2023 về việc thực hiện Quyết định giám sát chuyên đề:

Đồng chí Lại Thị Thanh Bình – Đảng ủy viên – Phó Chủ nhiệm UBKTĐU – Trưởng Khoa Kiến thức cơ bản – Tổ trưởng Tổ giám sát phát biểu tại Hội nghị về nội dung giám sát chuyên đề Chi bộ Đào tạo, QLHSSV.
Đồng chí Phạm Huy Quang – Đảng ủy viên – Trưởng Khoa Truyền hình – Thành viên Tổ giám sát phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Thị Thu Hà – Đảng viên Chi bộ Cán bộ – Thư ký Tổ giám sát công bố các văn bản liên quan trong cuộc giám sát chuyên đề.
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ phát biểu tại Hội nghị về tình hình chung của Chi bộ Đào tạo, QLHSSV.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền – Đảng viên Chi bộ Đào tạo, QLHSSV – Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (tổ đảng Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT) phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng – Đảng viên Chi bộ Đào tạo, QLHSSV – Trưởng Phòng Công tác HSSV (tổ đảng Phòng Công tác học sinh, sinh viên) phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trịnh Thúy Hương – Đảng viên Chi bộ Đào tạo, QLHSSV – Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (tổ đảng Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục) phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Đảng viên Chi bộ Chi bộ Đào tạo, QLHSSV (tổ đảng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục) phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Thị Vân Ánh – Đảng viên Chi bộ Chi bộ Đào tạo, QLHSSV – Phó trưởng Phòng Khảo thí & ĐBCLGD (tổ đảng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục) phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – Đảng viên Chi bộ Chi bộ Đào tạo, QLHSSV – Phó trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (tổ đảng tổ đảng Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT) phát biểu tại Hội nghị.
Toàn cảnh Chi bộ Chi bộ Đào tạo, QLHSSV tổ chức hội nghị làm việc với Tổ giám sát của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Bài: Nguyễn Thị Phương

Ảnh: Đinh Hải Phong