Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền – Tấm gương nữ lãnh đạo tiêu biểu trong học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền – Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Bác Hồ – người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, mặc dù đã đi xa nhưng Người vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt nam. Người đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và những di sản vô giá đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Những lời dạy bảo, căn dặn Người dành cho các thế hệ, các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là đảng viên, những người cán bộ cách mạng về: đạo đức, lối sống, tư tưởng văn hóa, tác phong nghề nghiệp… cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, là động lực tinh thần cho mỗi đảng viên noi theo. Chính vì lẽ đó, các hoạt động phong trào về học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát động rộng rãi đến toàn dân, toàn quân và cũng là kim chỉ nam cho mỗi đảng viên học tập.

Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được phát động rộng rãi trong nhiều năm qua, mỗi đơn vị, mỗi cấp ủy đều có những hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những đồng chí luôn là tấm gương tốt trong phong trào nói trên. Thực hiện kế hoạch số 08 ngày 28/2/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, để biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị trên, Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên đã triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên tuyên và biểu dương các đảng viên có nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện và công tác. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền – Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là một trong những tấm gương tiêu biểu được các đảng viên trong chi bộ tín nhiệm và bình chọn.

Có thể thấy, trái ngược với vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền là người có nhiều năng lượng tích cực trong công việc. Những ai tiếp xúc với đồng chí đều cảm nhận được tinh thần trách nhiệm đối với công việc, sự tận tâm và nhiệt huyết, sáng tạo với công tác đào tạo của Nhà trường. Với tư cách là Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, đồng chí đã rất chú trọng tham mưu cho Ban lãnh đạo Nhà trường trong công tác tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh, tốt nghiệp… nhằm bảo đảm cho các khoa trong Trường thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, cụ thể như:

– Tham gia làm kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch thi tốt nghiệp, tham gia quản lý quá trình giảng dạy, học tập; giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo, quản lý sinh viên trên lớp; quản lý việc cấp phát văn bằng; tham gia các hoạt động phối hợp, các hội đồng liên quan tới công tác quản lý học sinh, sinh viên.

– Trực tiếp giải quyết các công tác hành chính của phòng, soạn thảo các văn bản, quyết định, thông báo, hướng dẫn… với các nội dung thuộc chức năng quản lý của phòng để áp dụng trong nội bộ trường và làm các báo cáo, công văn… gửi đi các nơi khác theo sự phân công.

– Trực tiếp tham gia tổ chức và quản lý việc biên soạn các chương trình đào tạo, đề cương môn học.

– Tham gia phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo về đào tạo; tham gia triển khai các kế hoạch nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên.

Để hoàn thành được khối lượng công việc như vậy là nhờ vào sự nỗ lực, tận tâm, tận tụy hết lòng với vai trò là người đứng đầu trong công tác Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế của Nhà trường. Do đó, những sáng kiến, giải pháp và cách quản lý của đồng chí luôn mang lại hiệu quả cao, có đóng góp tích cực đối với công tác quản lý đào tạo như:

– Trực tiếp tham gia tổ chức và quản lý việc biên soạn các chương trình đào tạo, các đề cương môn học theo hướng: đảm bảo hài hòa giữa khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, tăng tỉ lệ khối lượng các môn tự chọn trong khối kiến thức đại cương và cơ sở ngành trong đào tạo tín chỉ, thuận tiện cho việc liên thông giữa các chương trình, các trình độ đào tạo; ứng dụng triệt để các phương pháp giảng dạy tích cực hướng về người học nhằm phát huy tính chủ động, tự giác của người học và tăng cường kỹ năng xử lý các vấn đề thực tiễn.

– Quản lý giám sát chặt chẽ việc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo, quản lý sinh viên; quản lý việc cấp phát văn bằng; tham gia các hoạt động phối hợp, các hội đồng liên quan công tác quản lý học sinh, sinh viên và đã đạt hiệu quả cao nhất.

– Về công tác tuyển sinh, tham mưu cho Ban Giám hiệu tiến hành điều chỉnh Đề án tự chủ tuyển sinh nhằm đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành, cũng như tiến hành rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh đại học trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử chính thức của Trường. Hoàn thành tốt vai trò trưởng ban thư ký tuyển sinh đại học chính quy; vừa làm vừa học; thạc sĩ; tiến sĩ; liên kết đào tạo với các đơn vị, bảo đảm các kỳ tuyển sinh diễn ra an toàn, đúng quy chế.

– Năm 2017, tham gia Hội đồng viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Nhà trường, triển khai các nhiệm vụ thu thập minh chứng liên quan đến lĩnh vực đào tạo; tham gia hoạt động đón đoàn đánh giá ngoài thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. Kết quả, Nhà trường đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 116/QĐ-KĐCL ngày 05/9/2017).

– Đặc biệt, trong 2 năm học 2019, 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng chí đã đề xuất, triển khai tới các khoa lựa chọn hình thức dạy và học trực tuyến với những trang web, phần mềm có giao diện thân thiện và tiện dụng, nội dung bài giảng được điều chỉnh bảo đảm vừa sức nhưng mang hàm lượng kiến thức cao. Việc triển khai mô hình học online trong thời điểm nghỉ dịch là giải pháp tối ưu khi đối phó với bệnh dịch, điều này đã giúp các bạn sinh viên không bị gián đoạn kiến thức, các thầy cô tiếp tục nhiệt huyết với nghề. Trong 2 năm học 2019, 2020 kế hoạch học tập toàn khóa của Nhà trường đã hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

            – Tham gia xây dựng chương trình đào tạo chi tiết ngành Đạo diễn điện ảnh truyền hình, trình độ đại học văn bằng 2 năm 2018 với mục đích đào tạo ra các đạo diễn điện ảnh truyền hình chuyên nghiệp, có thể đảm nhận vai trò đạo diễn trong các dự án thuộc lĩnh vực điện ảnh – truyền hình, truyền thông, tổ chức làm phim và sản xuất các chương trình truyền hình.

– Tham gia xây dựng chương trình đào tạo tài năng ngành Đạo diễn điện ảnh truyền hình theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền cũng là người có nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý đào tạo, khoa học giáo dục như:

–  Nguyễn Thị Hồng Hiền (2016), “Tiếp cận CDIO trong phát triển chương trình đào tạo Đại học nghệ thuật”, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, (108) , tr. 41-44.

–  Trịnh Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Hồng Hiền (2016), “Đặc điểm quản lý đào tạo của các trường đại học nghệ thuật”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (128), tr.55-57,71.

–  Nguyễn Thị Hồng Hiền (2018), “Đổi mới quản lý đào tạo nghệ thuật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (176), tr.132-135.

–  Nguyễn Thị Hồng Hiền (2018), “Vai trò và ý nghĩa đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường đại học khối ngành nghệ thuật”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (177), tr.122-125.

–  Nguyễn Thị Hồng Hiền (2018), “Một số vấn đề về tăng cường hoạt động trải nghiệm trong quản lí đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường đại học khối ngành nghệ thuật”, Tạp chí Giáo dục, (Số đặc biệt tháng 9/2018), tr.46-49.

–  Nguyễn Thị Hồng Hiền (2019), “Quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường đại học khối ngành nghệ thuật”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (184, kỳ 1, tháng 1/2019), tr.83-86.

–  Nguyễn Thị Hồng Hiền (2019), “Những yếu tố tác động đến quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường đại học khối ngành nghệ thuật”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (187, kỳ 2, tháng 2/2019), tr.138-140.

– Năm 2021, tham gia viết đề tài cấp cơ sở: “Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội – Thực trạng và giải pháp”,

– Năm 2018, viết chuyên đề Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng II: chuyên đề 7 “Sở  hữu trí tuệ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn và Điện ảnh trong tình hình mới”.

– Năm 2020, đồng chí đã xin phép xuất bản cuốn sách : “Quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các Trường Đại học khối ngành nghệ thuật” – Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, với mục đích trên cơ sở lý luận về quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn ra, sẽ đánh giá thực trạng quản lý đào tạo ở các trường và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo tại các trường đại học khối ngành nghệ thuật.

– Chủ nhiệm công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở với đề tài: Quản lý đào tạo ở Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, thực trạng và giải pháp. Bảo vệ thành công vào ngày 25/11/2021, xếp loại A.

– Tham gia xây dựng Chiến lược phát triển Trường. Chiến lược đã được ban  hành theo quyết định 1121/QĐ-SKĐAHN ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc phê duyệt chiến lược phát triển Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội giai đoạn 2021 – 2026, tầm nhìn 2030.

– Là thành viên tham gia công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở với đề tài: “Phim điện ảnh được chuyển thể từ tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp” năm 2022, công trình đã được Hội đồng đánh giá cao, đạt loại B.

– Xây dựng quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ  năm 2022 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội với mục đích tăng cường công quản lý giám sát chặt chẽ việc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo, quản lý học viên, nghiên cứu sinh.

– Xây dựng quy định chế độ làm việc của viên chức giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, năm 2023 để cụ thể hóa nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của giảng viên, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động giảng dạy trong Nhà trường. Bên cạnh đó, đồng chí còn viết bài tham luận trong các hội thảo, kỷ yếu của nhà trường. Những bài viết của đồng chí nhằm hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo đối với trường nghệ thuật, quản lý chất lượng đào tạo ở trường nghệ thuật.

Chính nhờ những thành tích như vậy, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền luôn đạt được đánh giá cao trong hoạt động thi đua. Nhiều năm liên tiếp đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm 2021, đồng chí nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì những đóng góp của bản thân trong công tác đào tạo của Nhà trường.

Đối với chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên đồng chí cũng là tấm gương điển hình trong công tác đảng. Từng giữ chức vụ phó bí thư chi bộ cho nên đồng chí luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của chi bộ. Trong chi bộ, đồng chí luôn đạt thành tích là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm, được các đảng viên tín nhiệm, bình bầu. Bản thân đồng chí cũng là người luôn tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên trẻ, sinh viên được tham gia các lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng, được đứng trong hàng ngũ của đảng. Do đó, những ảnh hưởng của đồng chí đối với hoạt động của chi bộ là rất lớn. Chính vì vậy, trong cuộc họp chi bộ thường niên tháng 12 năm 2023, Chi bộ đã biểu dương và bầu đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền là gương mặt tiêu biểu trong việc học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác Hồ đã dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”,  đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền hội tụ cả đức và tài, cả trí tuệ; sự kiên trì; lòng quyết tâm và tinh thần vượt khó. Trong gia đình, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền cũng là người mẹ, người vợ đảm đang, trong công tác ở Trường đồng chí đã và đang làm tốt các nhiệm vụ của cấp trên giao và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền chính là tấm gương cán bộ lãnh đạo nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiền là tấm gương làm theo lời Bác, tiếp tục phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới, xứng đáng với tám chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng phụ nữ Việt Nam./.

Người viết: Ngô Thị Thắm

Ảnh: Khoa Nhiếp ảnh – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội