Thẩm định chương trình đào tạo chuyên ngành Diễn viên nhạc kịch

Chiều ngày 19/04/2024, Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức Cuộc họp “Thẩm định chương trình đào tạo chuyên ngành Diễn viên nhạc kịch”.

Hội đồng thẩm định gồm: PGS.TS.NGND. Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội; TS.Bùi Như Lai – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội; TS. Nguyễn Thị Thanh Nga – Phó chủ nhiệm khoa Sân khấu – Điện ảnh và Viết văn – Trường Đại học VHNT Quân đội; TS. Trịnh Thúy Hương – Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội; GS.TS. Đào Mạnh Hùng – Nguyên vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ VHTT & DL; Th.S.NSND. Nguyễn Xuân Bắc – Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam; TS. Phạm Thị Việt Hà – Vụ Đào tạo, Bộ VHTT & DL. Cùng hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo gồm: Th.S. Dương Thị Thanh Huyền; Th.S.NSND. Tạ Tuấn Minh; TS. Nguyễn Hồng Hiền; Th.S.NSND. Nguyễn Thúy Hiền; Th.S. Nguyễn Hoàng Tùng.

Cuộc họp thẩm định đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều ý kiến xây dựng, đóng góp nhiệt tình và thiết thực từ phía các chuyên gia.

Tổng kết cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định: PGS.TS.NGND. Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội đánh giá, nhất trí cao với ý kiến của Hội đồng. Nội dung chương trình đào tạo phù hợp với sứ mạng của nhà trường và xu thế đào tạo trên thế giới. Bản mô tả Chương trình Đào tạo sẽ được triển khai thành các đề cương chi tiết. Chương trình đào tạo sẽ được tiếp tục hoàn thiện dựa trên các ý kiến đóng góp của hội đồng. Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua Chương trình Đào tạo Chuyên ngành Diễn viên Nhạc kịch.