TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Bộ phận Hành chính, Quản trị
  I – DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1. Trần  Nguyên Anh Thạc sĩ Quản lý kinh tế kỹ thuật Phó trưởng phòng, Giảng viên 2. Phạm Văn Cường ThS NTĐA- TH Phó trưởng phòng, Chuyên […]
Xem Thêm