TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Khoa Sân khấu tổ chức cho sinh viên bảo vệ tốt nghiệp
Ngày 15/5/2017, khoa Sân khấu đã tổ chức cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K33B bảo vệ tốt nghiệp với hai vở diễn “Quẫn” và “Cơn ghen của Lọ Lem” tại Nhà hát thể nghiệm A3, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Một số hình ảnh của […]
Xem Thêm