TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu
Tên chuyên ngành đào tạo : Thiết kế mỹ thuật sân khấu Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Design for theatre Tên ngành đào tạo : Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Design for theatre and film Mã ngành : 52210406 Trình độ […]
Xem Thêm
SKDA Admin
01/01/2016

Biên đạo múa

SKDA Admin
01/01/2016

Huấn luyện múa