TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng
Chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng sẽ trang bị cho người học khả năng thích ứng với hoạt động truyền thông và của các Trung tâm Văn hóa.   I.Chương trình học: Bên cạnh những môn học kiến thức cơ bản bắt buộc theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương […]
Xem Thêm