TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Quay phim truyền hình
Tên chuyên ngành đào tạo : Quay phim truyền hình Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Television cinematography Tên ngành đào tạo : Quay phim Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Cinematography Mã ngành : 52210236 Trình độ đào tạo : Đại học Hình thức đào tạo : Chính quy    QUAY […]
Xem Thêm
SKDA Admin
01/01/2016

Biên tập truyền hình

SKDA Admin
01/01/2016

Biên đạo múa

SKDA Admin
01/01/2016

Huấn luyện múa