Tổng hợp tin bảo vệ tốt nghiệp và bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 5/2015

* Từ ngày 27 – 29/5/2015, Khoa Nghệ thuật điện ảnh tổ chức cho sinh viên K31 các chuyên ngành: Biên kịch và Lý luận điện ảnh, Đạo diễn điện ảnh, Quay phim điện ảnh bảo vệ tốt nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ bảo vệ tốt nghiệp các chuyên ngành:

1 2 3 5 8 12 13 15 16 17 20 21 22 23