Đảng bộ

[:vi]

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020
1. Đ/c Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Trần Văn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy
3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Quế – Đảng ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Đảng ủy viên
5. Đ/c Trịnh Văn Đức – Đảng ủy viên

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC
I. Chi bộ Sân khấu
1. Đ/c Nguyễn Văn Chuyên – Bí thư
2. Đ/c Phạm Hữu Dực – Phó Bí thư
3. Đ/c Cao Thị Phương Dung – Chi ủy viên

II. Chi bộ Điện ảnh
1. Đ/c Nguyễn Hữu Mười – Bí thư
2. Đ/c Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư
3. Đ/c Phan Thị Phương Hiền – Chi ủy viên
III. Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh sinh viên
1. Đ/c Bùi Thanh Tú – Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hiền – Phó Bí thư
3. Đ/c Trịnh Thúy Hương – Chi ủy viên
IV. Chi bộ Kiến thức cơ bản, Kỹ thuật, Công nghệ điện ảnh – truyền hình
1. Đ/c Phạm Đắc Thi – Bí thư
2. Đ/c Hoàng Nghĩa Thân – Phó Bí thư
3. Đ/c Hà Thị Minh Thu – Chi ủy viên
V. Chi bộ Cán bộ
1. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Quế – Bí thư
2. Đ/c Phạm Văn Cường – Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Chi ủy viên
VI. Chi bộ Viện Sân khấu – Điện ảnh
1. Đ/c Đinh Quang Trung – Bí thư
2. Đ/c Bùi Thị Hồng Gấm – Phó Bí thư

[:en]ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY
1. Đ/c Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Trần Văn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy
3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Quế – Đảng ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Đảng ủy viên
5. Đ/c Trịnh Văn Đức – Đảng ủy viên

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC
I. Chi bộ Sân khấu
1. Đ/c Hoàng Song Hào – Bí thư
2. Đ/c Phan Trọng Thành – Phó Bí thư
3. Đ/c Vũ Thúy Ngần – Chi ủy viên
II. Chi bộ Điện ảnh
1. Đ/c Nguyễn Hữu Mười – Bí thư
2. Đ/c Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư
3. Đ/c Phan Thị Phương Hiền – Chi ủy viên
III. Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh sinh viên
1. Đ/c Bùi Thanh Tú – Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hiền – Phó Bí thư
3. Đ/c Trịnh Thúy Hương – Chi ủy viên
IV. Chi bộ Kiến thức cơ bản, Kỹ thuật, Công nghệ điện ảnh – truyền hình
1. Đ/c Phạm Đắc Thi – Bí thư
2. Đ/c Hoàng Nghĩa Thân – Phó Bí thư
3. Đ/c Hà Thị Minh Thu – Chi ủy viên
V. Chi bộ Cán bộ
1. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Quế – Bí thư
2. Đ/c Phạm Văn Cường – Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Chi ủy viên
VI. Chi bộ Viện Sân khấu – Điện ảnh
1. Đ/c Đinh Quang Trung – Bí thư
2. Đ/c Bùi Thị Hồng Gấm – Phó Bí thư[:]

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.