Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham gia hiến máu nhân đạo

Thực hiện công văn số 839/HH-TM của Viện Huyết học – Truyền máu TW về việc phối hợp tổ chức chương trình hiến máu năm học 2015-2016, ngày 09/11/2015, các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo. Đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện trách nhiệm, ý thức xã hội của các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường và khẳng định ý nghĩa tích cực của việc hiến máu cứu người.

1

2

3

4

5

6

Ngọc Anh – Cao Mạnh Tiến