Chuyên gia Bỉ giảng dạy về lịch sử dựng phim và hướng dẫn làm phim tài liệu cho sinh viên

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tiếp tục thực hiện Dự án số 08 về “Hỗ trợ đào tạo các nghề nghe – nhìn” thuộc Chương trình hợp tác Việt Nam và Wallonie – Bruxelles do Phái đoàn Wallonie Bruxelles (Vương Quốc Bỉ) tài trợ. Trong khóa học thứ hai (năm 2015), trường INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion, Bỉ) đã cử hai chuyên gia: GS. Rogier Van Eck và GS. Rob Rombout sang giảng dạy cho 14 sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh K35 và Đạo diễn Truyền hình K35 về làm phim tài liệu và lịch sử dựng phim. Khóa học bắt đầu từ ngày 17/11 đến 12/12/2015.

Trong hai tuần đầu tiên của khóa học, GS. Rogier Van Eck đã giới thiệu cho sinh viên về Lịch sử dựng phim thế giới. Tiếp đó, GS. Rob Rombout hướng dẫn các học viên thực hành làm phim tài liệu. Sau khi kết thúc khóa học, 10 sinh viên xuất sắc đã được các chuyên gia Bỉ lựa chọn để theo học các khóa học tiếp theo của dự án.

Một số hình ảnh các chuyên gia làm việc và giảng dạy tại trường trong khóa học vừa qua:
2

3

4

Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Sơn – Cao Mạnh Tiến