[:vi]Biên đạo múa đại chúng[:]

[:vi]Chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng sẽ trang bị cho người học khả năng thích ứng với hoạt động truyền thông và của các Trung tâm Văn hóa.

 

I.Chương trình học:

Bên cạnh những môn học kiến thức cơ bản bắt buộc theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình đào tạo Biên đạo múa đại chúng được tổ chức như sau:

Năm 1:

Học Múa – di sản sân khấu truyền thống, múa cổ điển châu Âu , muá dân gian dân tộc Việt Nam. Học nhạc lí cơ bản, phân tích tác phẩm âm nhạc, thiết kế mỹ thuật sân khấu. Học các kiến thức văn học Việt Nam.

Năm 2:

Học nâng cao múa cổ điển châu Âu, múa dân gian dân tộc, múa hiện đại. Học phương pháp viết kịch bản múa, lịch sử nghệ thuật múa. Học kỹ năng quản lý văn hóa và kiến thức văn học thế giới.

Năm 3:

Học phân tích tác phẩm múa, múa hiện đại, kết cấu múa dân gian dân tộc. Kết cấu múa nước ngoài. Nghệ thuật biên đạo múa. Học lịch sử sân khấu, mỹ học và tâm lý.

Năm 4:

Học chuyên sâu kết cấu múa dân gian dân tộc. Kết cấu múa nước ngoài, nghệ thuật biên đạo múa, nghệ thuật chiếu sáng sân khấu múa.

Sinh viên thực tập và làm bài tốt nghiệp. [:]