Khoá 3 (2004 – 2006)

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ khoá 3 (2004 – 2006)

 

TT Học viên Luận văn tốt nghiệp
I Chuyên ngành Lý luận Phê bình Sân khấu
1. Phí Tường Anh Vai trò của đạo cụ trong sân khấu tuồng truyền thống
2. Cao Xuân Ngọc Ảnh hưởng của sân khấu Xô Viết trong quá trình chuyên nghiệp hoá sân khấu kịch nói Việt Nam
3. Nguyễn Thành Trung Về sự hình thành sân khấu kịch nói Việt Nam, yếu tố nội sinh và ngoại sinh.
II Chuyên ngành Đạo diễn Sân khấu
1. Nguyễn Thị Kim Anh Kế hoạch đạo diễn vở “Ngụ ngôn 2000” của Lê Hoàng
2. Võ Thị Yến Kế hoạch đạo diễn vở “Ham-let” của Sếc-Xpia
3. Hồ Thị Liên Kế hoạch đạo diễn vở “Rừng trúc” của Nguyễn Đình Thi
4. Đặng Minh Nguyệt Kế hoạch đạo diễn vở “Đời cô Lựu” của Trần Hữu Trang
5. Đặng Bá Tài Kế hoạch đạo diễn vở tuồng “Tiếng thét giữa hoàng cung”
6. Vũ Thị Ten Kế hoạch đạo diễn vở kịch nói “Vũ Như Tô”
7. Đỗ Anh Tuấn Kế hoạch đạo diễn vở kịch nói “Đợi đến mùa xuân”
III Chuyên ngành Biên kịch Điện ảnh
1. Lê Ngọc Minh Chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm điện ảnh
2. Nguyễn Thu Dung Tính hấp dẫn của kịch bản phim truyện
3. Dương Thị Then Lời thoại trong phim truyện
IV Chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh
1. Hồ Chí Cường Phim tài liệu chân dung

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.