Thông báo tiếp tục thu hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2016

THÔNG BÁO

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tiếp tục thu hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2016

đến hết ngày 24/6/2016 (kể cả ngày thứ 7Chủ nhật)