Đoàn Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch

Thực hiện Quyết định số 2877/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, từ ngày 21 – 25/9/2016 tại Ninh Bình, đoàn Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội gồm: PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng và ThS. Nguyễn Hồng Sơn – Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Đối ngoại đã tham dự lớp tập huấn này.

Nội dung của khóa bồi dưỡng tập trung cung cấp một số kiến thức về bối cảnh, thực trạng, phương hướng và quy chế hợp tác quốc tế trong đào tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã mời các chuyên gia, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Đào tạo với nước ngoài, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tham dự, phổ biến các quy định trong hợp tác quốc tế, giới thiệu các phương án, cách thức tìm kiếm đối tác tiềm năng về hợp tác quốc tế trong đào tạo.

anh

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi thuyết trình về công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo của nhà trường giai đoạn 2014 – 2016

       Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng chào đón các đại biểu là lãnh đạo các trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác quốc tế trong đào tạo thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới. PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi vinh dự được mời tham dự với tư cách báo cáo viên, thuyết trình về công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo của nhà trường giai đoạn 2014 – 2016.

Có thể nói, lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch là rất cần thiết. Đây không chỉ là cơ hội để các trường nắm bắt, hiểu rõ những quy định, quy chế về hợp tác quốc tế trong đào tạo mà còn là diễn đàn để các trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm các đối tác và thực hiện, phát triển các dự án hợp tác quốc tế trong đào tạo.

 

Nguyễn Hồng Sơn