Chuyên gia Úc: GS. Michael Brayshay Pearce giảng dạy cho sinh viên khoa Thiết kế mỹ thuật

Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên được tiếp cận với nhiều kiến thức mới, qua trao đổi, GS. Michael Brayshay Pearce – giảng viên Trường Nghệ thuật Victoria (Úc) đã sang giảng dạy cho sinh viên khoa Thiết kế mỹ thuật về Thiết kế sân khấu Kịch múa và Thiết kế phục trang Kịch múa từ ngày 24/9 đến 17/10/2016.

Một số hình ảnh của GS. Michael Brayshay Pearce trong buổi trao đổi với Ban giám hiệu Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, khoa Thiết kế mỹ thuật và giảng dạy trên lớp:

anh-1

anh-3

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Cao Mạnh Tiến