Thông báo về việc công bố Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

thong-bao-cong-khai-bctdg-mau-2

Tải về toàn văn  Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội