Chuyên gia Áo: GS. Beverly Blankenship giảng dạy về Kỹ thuật biểu diễn cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh

Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên được tiếp cận với nhiều kiến thức mới khác nhau, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã mời GS. Beverly Blankenship – giảng viên Viện Tiếng nói và Âm nhạc Sân khấu, Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Viên, Cộng hòa Áo sang giảng dạy về Kỹ thuật biểu diễn cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K35 (khoa Sân khấu) từ ngày 10 đến 17/12/2016.

Trong khóa học lần này, GS. Beverly Blankenship đã hướng dẫn sinh viên một số trích đoạn trong vở kịch Romeo và Juliet của đại văn hào Anh: William Shakespeare. Kết thúc khóa học, GS. Beverly Blankenship đã gặp gỡ, trao đổi với Ban giám hiệu về ý tưởng dàn dựng vở diễn cho dự án năm 2017.

Một số hình ảnh trên lớp của GS. Beverly Blankenship và sinh viên:

anh-1

anh-2

anh-4

anh-5

anh-6

Buổi báo cáo khóa học với sự tham dự của Ban giám hiệu và Viện trưởng Viện Goethe

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Cao Mạnh Tiến