Đạo diễn Đức: Heinz Hermanns sang trao đổi, thảo luận, hướng dẫn  sinh viên Khoa Nghệ thuật Điện ảnh làm phim ngắn

 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Goethe tại Hà Nội và Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, đạo diễn người Đức Heinz Harmanns – Giám đốc Liên hoan phim ngắn Interfilm Berlin đã đến Trường phối hợp tổ chức trao đổi, thảo luận và hướng dẫn làm phim ngắn cho sinh viên khoa Nghệ thuật Điện ảnh từ ngày 28 đến 31/3/2017.

Đạo diễn Heinz Hermanns đã hướng dẫn các sinh viên từ khâu lên ý tưởng, hoàn thiện kịch bản, tiến hành chọn bối cảnh, quay và dựng phim. Sau chương trình trao đổi, làm phim, các sinh viên đã hoàn thành 03 phim ngắn có thời lượng từ 2 đến 5 phút. Bên cạnh đó, nội dung của khóa học còn gồm các buổi seminar giới thiệu về LHP ngắn Interfilm và chiếu các bộ phim ngắn trên thế giới cho sinh viên các khoa Nghệ thuật Điện ảnh, Truyền hình và Thiết kế Mỹ thuật.

Một số hình ảnh về workshop của sinh viên với đạo diễn Heinz Harmanns:

01

02

03

Bài: Hoàng Dạ Vũ

Ảnh: Cao Mạnh Tiến