Thông báo về việc phối hợp tổ chức chương trình hiến máu năm học 2017