Khoa Nhiếp ảnh tổ chức thực tập dã ngoại cho sinh viên lớp Nhiếp ảnh K36

Từ ngày 8 – 12/5/2017, Khoa Nhiếp ảnh tổ chức thực tập dã ngoại cho sinh viên 2 lớp Nhiếp ảnh nghệ thuật và Nhiếp ảnh báo chí K36 tại Quảng Ninh. Các bạn sinh viên đã được các giảng viên của khoa hướng dẫn thực hành tại Yên Tử, mỏ than Thống Nhất (Cẩm Phả), đảo Cái Chiên, chợ cá bến Do (Cẩm Phả)…

Đây là chuyến thực tập đầu tiên của sinh viên 2 lớp Nhiếp ảnh nghệ thuật và Nhiếp ảnh báo chí K36. Các kì học sau các bạn sinh viên sẽ được đi thực tập tại Yên Bái, Ninh Bình – Nam Định, Huế – Đà Nẵng.

Một số tác phẩm của sinh viên 2 lớp trong chuyến đi thực tập:

Anh 1

Tác phẩm của sinh viên Nguyễn Bảo Long (lớp Nhiếp ảnh báo chí K36)

Anh 2

Tác phẩm của sinh viên Bùi Trúc Phương (lớp Nhiếp ảnh báo chí K36)

Anh 3

Tác phẩm của sinh viên Phan Quỳnh Mai (Lớp Nhiếp ảnh nghệ thuật K36)

Anh 4

Ảnh 5

Tác phẩm của sinh viên Phạm Quyết Thắng (Lớp Nhiếp ảnh báo chí K36)

Ảnh 6

Sinh viên lớp Nhiếp ảnh nghệ thuật K36 thực tập tại mỏ than Thống Nhất (Cẩm Phả)

Ảnh 7

Tập thể sinh viên lớp Nhiếp ảnh K36

Bài: Lê Minh Yến

Ảnh: Khoa Nhiếp ảnh