Khoa Sân khấu tổ chức cho sinh viên bảo vệ tốt nghiệp

Ngày 24/5/2017, khoa Sân khấu đã tổ chức cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K33A bảo vệ tốt nghiệp với hai vở diễn “Chuyện làng tôi” và “Huyền thoại Hà Nội” tại Nhà hát thể nghiệm A3, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Một số hình ảnh của vở diễn tốt nghiệp:

Anh 1

Anh 2

Anh 3

Anh 4

Anh 5

Anh 6

Hình ảnh vở diễn “Chuyện làng tôi”

Anh 7

Anh 8

Anh 9

Anh 10

Anh 11

Anh 12

Hình ảnh vở diễn “Huyền thoại Hà Nội”

Ngọc Anh – Cao Mạnh Tiến