DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN/KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 (P1) – Chuyên ngành Diễn viên kịch điện ảnh, Chèo, Cải lương, Múa

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN/KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 (P1)

Chuyên ngành Diễn viên kịch điện ảnh, Chèo, Cải lương, Múa

Dien vien kich dien anh ct

Dien vien kich dien anh ct KD_Page_1

Dien vien kich dien anh LT chua du 36th KD Dien vien kich dien anh LT du 36th Dien vien kich dien anh LT du 36th KD Dien vien kich dien anh LT chua du 36th

Dien vien cai luongct

Dien vien cai luongct KD

Dien vien cheoct

Dien vien cheoct KD

Dien vien roict

Dien vien roict KD

Bien dao mua dai chungct_Page_1

Bien dao mua dai chungct KD

Bien dao muact

Bien dao muact KD

Huan luyen muact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.