DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN/KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 (P2) – Chuyên ngành Điện ảnh, Truyền hình, Thiết kế mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Công nghệ điện ảnh truyền hình, Đạo diễn ATAS – SKLH

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN/KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 (P2)

 Chuyên ngành Điện ảnh, Truyền hình, Thiết kế mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Công nghệ điện ảnh truyền hình, Đạo diễn Âm thanh ánh sáng, Sự kiện lễ hội

Bien kich dien anh ct

Bien kich dien anh ct KD

Dao dien dien anh ct KD_Page_1 Dao dien dien anh ct_Page_1 Ly luan phe binh dien anh ct KD Ly luan phe binh dien anh ct Quay phim dien anh ct KD Quay phim dien anh ct

Bien tap truyen hinh ct ok_Page_1

Bien tap truyen hinh ct KD

Dao dien truyen hinh ct ok

Dao dien truyen hinh ct ok KD

Quay phim truyen hinh ct ok

Quay phim truyen hinh ct ok KD

Thiet ke do hoa ky xaoct

Thiet ke do hoa ky xaoct KD

Thiet ke my thuat san khau dien anh hoat hinh ct

Thiet ke my thuat san khau dien anh hoat hinh ct KD

Thiet ke trang phuc nghe thuat ct

Thiet ke trang phuc nghe thuat ct KD

Nhiep anh nghe thuat bao chi ct_Page_1

Nhiep anh nghe thuat bao chi ct KD_Page_1

Nhiep anh nghe thuat bao chi ct_Page_2

Nhiep anh nghe thuat bao chi ct KD_Page_2

Cong nghe dung phim - Am thanh DATH ct_Page_1

Cong nghe dung phim - Am thanh DATH ct_Page_2

Cong nghe dung phim - Am thanh DATH ct KD_Page_2

Cong nghe dung phim - Am thanh DATH ct KD_Page_1

Dao dien am thanh anh sang san khau ct

Dao dien am thanh anh sang san khau ct KD_Page_1

Dao dien su kien le hoi ct

Dao dien su kien le hoi ct KD_Page_1