Thông báo kết quả thực hiện kế hoạch dự giờ giảng và lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì I năm học 2017 – 2018