TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI  Số 208/TB-SKĐAHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020   THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ […]
Xem Thêm