TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đoàn công tác Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trao đổi, thảo luận với…
Đoàn công tác Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trao đổi, thảo luận với các đối tác và ký Bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Wollongong, Australia Từ ngày 05/01 đến ngày 11/01/2020   Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết […]
Xem Thêm