THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 

Số 208/TB-SKĐAHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

 

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 như sau:

 

I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

– Nghệ thuật sân khấu (Mã ngành: 8210222)

– Nghệ thuật điện ảnh – truyền hình (Mã ngành: 8210232)

 

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI:

Thí sinh đăng ký dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Về văn bằng
 2. a) Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúng và chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi
 3. b) Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức sau đại học do trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cấp. (Xem phụ lục kèm theo)
 4. Có đủ sức khoẻ để học tập.
 5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của nhà trường.
 6. Trường hợp đặc biệt:

Những đối tượng thí sinh thuộc các trường hợp đặc biệt, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ do thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét và quyết định.

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

 1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu, có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương).
 2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương).
 3. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của thí sinh nếu trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.
 4. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học (có bản chính để đối chiếu)
 5. Bản sao công chứng chứng chỉ bổ sung kiến thức sau đại học do Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cấp (có bản chính để đối chiếu)
 6. Giấy chứng nhận sức khỏe
 7. 02 ảnh 3x4cm
 8. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

a) Đối tượng ưu tiên

– Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có    quyết định tiếp nhận công tác  hoặc điều động biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

 – Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.    

– Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được UBND cấp tỉnh công nhận dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

b) Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 10 điểm vào kết quả thi cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo Quy chế đào tạo thạc sĩ (Ban hành kèm theo thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn Triết học; Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

IV. MÔN THI VÀ HÌNH THỨC THI:

Các môn thi tuyển gồm:

 1. Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Đề thi chung cho cả 2 chuyên ngành; Hình thức thi: Thi viết.
 2. Triết học: Đề thi chung cho cả 2 chuyên ngành; Hình thức thi: Thi viết.
 3. Chuyên ngành: Đề thi riêng cho từng chuyên ngành; Hình thức thi: Thi viết.

 

V.THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ LỆ PHÍ:

 1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020 (nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ theo quy định của nhà nước)
 2. Lệ phí nộp hồ sơ: 500.000 đồng.
 3. Lệ phí tuyển sinh: 700.000 đồng.
 4. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ phận Sau Đại học (Phòng 510, nhà A2) Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Địa chỉ: Khu Văn hoá nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38371755

 

VI. DỰ KIẾN THỜI GIAN TUYỂN SINH:

Từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 10/10/2020./.

 

Nơi nhận:

– Các đơn vị có liên quan

– Các thí sinh có nguyện vọng dự xét tuyển

– Lưu: VT, SĐH, TTL

HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)

 Nguyễn Đình Thi

Toàn văn thông báo kèm phụ lục tuyển sinh:

TB TS 2020

PHỤ LỤC 1.2