THÔNG BÁO Về việc mở lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

Số : 207 /TB-SKĐAHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp bổ sung kiến thức

cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020

 

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ được tổ chức năm 2020, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thông báo mở lớp bổ sung kiến thức cho các đối tượng có nguyện vọng thi các ngành:

– Nghệ thuật sân khấu (Mã số: 8210222)

– Nghệ thuật điện ảnh – truyền hình (Mã số: 8210232)

  1. Đối tượng:

Là người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học là ngành gần với chuyên ngành dự thi, phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

* Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi trình độ thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu gồm có:

– Lý luận phê bình sân khấu; Đạo diễn sân khấu (Đạo diễn sân khấu, Đạo diễn sân khấu sự kiện lễ hội; Đạo diễn âm thanh ánh sáng sân khấu); Biên kịch sân khấu (Biên kịch sân khấu, Biên kịch kịch hát dân tộc); Diễn viên sân khấu kịch hát   (Diễn viên Tuồng, Diễn viên Chèo, Diễn viên Cải lương, Diễn viên Rối, Nhạc công kịch hát dân tộc).

* Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi trình độ thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình gồm có:

– Lý luận phê bình điện ảnh; Đạo diễn điện ảnh – truyền hình (Đạo diễn điện ảnh, Đạo diễn truyền hình); Biên kịch – truyền hình (Biên kịch điện ảnh, Biên tập truyền hình); Quay phim (Quay phim điện ảnh, Quay phim truyền hình); Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình

* Đối với ngành khác của thí sinh dự thi: Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh, Nhiếp ảnh, Công nghệ điện ảnh – truyền hình, Huấn luyện múa, Biên đạo múa, Sáng tác chỉ huy dàn nhạc dân tộc, tùy từng trường hợp cụ thể, thủ trưởng cơ sở đào tạo sẽ quyết định.

  1. Các học phần bổ sung:

Theo chương trình bổ sung kiến thức dành cho thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 265 – 266/QĐ-SKĐAHN ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội)

  1. Hồ sơ đăng ký học gồm:

– Đơn xin học bổ sung kiến thức

– Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học.

– Bản sao công chứng bảng điểm tốt nghiệp đại học.

  1. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 31/7/2020

(nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ theo quy định của Nhà nước).

  1. Nơi nhận hồ sơ:

Bộ phận Sau đại học

Phòng 510.A2 – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Khu Văn hoá Nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38371755

Mức học phí sẽ được thông báo cụ thể dựa trên số lượng thí sinh đăng ký theo học.

 

Nơi nhận:

– Các đơn vị có liên quan

– Các thí sinh có nguyện vọng dự thi

– Lưu VT, SĐH

HIỆU TRƯỞNG

 ( Đã ký)

 Nguyễn Đình Thi

 

Toàn văn thông báo:

Thông báo BSKT 2020.2