TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


[:vi]  Ngành Nghệ thuật Sân khấu[:]
[:vi]  – Ngành đào tạo : Nghệ thuật Sân khấu – Mã ngành : 602140  – Trình độ đào tạo : Thạc sĩ – Hình thức đào tạo : Chính quy     Chuẩn đầu ra   Về kiến thức: – Hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản về nghệ thuật sân khấu. – […]
Xem Thêm