TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội…
Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, trong các ngày 01, 07 và 08/9/ 2017 đã lần lượt diễn ra đại hội của 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nhiệm […]
Xem Thêm
SKDA Admin
12/04/2016

HÌNH CÓ TIẾNG