TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội sang thăm, trao đổi, thảo luận…
Được sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 3676/ QĐ-BVHTTDL ngày 02/10/2017 cũng như nhận lời mời của TS. Yoo Jin Sun – Chủ tịch Đại học Daekyeung, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã […]
Xem Thêm