TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh…
Ngày 11/3/2018, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cùng nhiều trường đại học, cao đẳng và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đã tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2018 do báo Tuổi Trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp […]
Xem Thêm