TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà…
Ngày 12/3/2018, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 253/CV-HTQT ngày 12/3/2018, qua trao đổi, thống nhất, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Trường Đại học Daekyeung, Hàn Quốc đã tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. […]
Xem Thêm