TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Giảng viên Trường INSAS, Vương Quốc Bỉ giảng dạy cho sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh –…
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 425/QĐ-BVHTTDL ngày 12/02/2018, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác đào với Trường INSAS, Vương Quốc Bỉ trong khuôn khổ Hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie […]
Xem Thêm