TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức lễ kết nạp Đảng…
 Ngày 06/9/2018, Chi bộ Điện ảnh và Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh sinh viên (ĐT, QLHSSV) trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam cho 09 quần chúng là các giảng viên (GV) […]
Xem Thêm